английски » немски

Преводи за „up“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . up [ʌp] ADV inv

7. up Brit (at university):

17. up Am (apiece):

up

18. up dated fam (yes for):

II . up [ʌp] PREP

III . up [ʌp] ADJ inv

3. up attr PHYS:

5. up pred (erect):

7. up pred Brit, Aus (being repaired):

aufgerissen CH, A

9. up pred (in horseracing):

up

11. up pred Brit dated (frothy):

up

13. up pred (in baseball):

up

15. up pred fam (happening):

16. up pred (informed):

sich akk mit etw dat auskennen

VII . up [ʌp] INTERJ

add·ing ˈup NOUN no pl

ˈballs-up NOUN no pl Brit fam!

bang-up [Am ˈbæŋʌp] ADJ Am sl

beat·en-ˈup ADJ

beat·ing-ˈup NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文