английски » немски

Преводи за „over“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . over [ˈəʊvəʳ, Am ˈoʊvɚ] ADV inv, pred

II . over [ˈəʊvəʳ, Am ˈoʊvɚ] PREP

I . blow over VERB intr

1. blow over (fall):

2. blow over (stop):

3. blow over fig (pass):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文