английски » немски

esp ADV

esp abbreviation of especially

esp
bes.

Вижте също: especially

extra·sen·so·ry per·ˈcep·tion NOUN, ESP NOUN

extra·sen·so·ry per·ˈcep·tion NOUN, ESP NOUN

ˈspace trav·el·ler, ˈspace trav·el·er esp Am NOUN

work creˈa·tion plan, work creˈa·tion scheme esp Brit NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文