английски » немски

Преводи за „about“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . about [əˈbaʊt] PREP

1. about (on the subject of, concerning):

über +akk

4. about after vb (expressing movement):

II . about [əˈbaʊt] ADV inv

6. about form (opposite):

about turn [or Am face]! MILIT

I . about-ˈturn Brit NOUN

1. about-turn esp MILIT (reversal):

2. about-turn (change of opinion):

II . bugger about, bugger around VERB trans Brit, Aus sl

cast about, cast around VERB intr

1. cast about (search):

crow about, crow over VERB intr

mit etw dat prahlen [o. fam angeben] [o. fam protzen] [o. CH bluffen] fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文