немски » английски

ER <-s, -s> [e:ˈɛr] NOUN nt

ER abbreviation of endoplasmatisches Retikulum

ER
ER no pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文