немски » английски

es <gen seiner, dat ihm, akk es> [ɛs] PRON pers

3. es (auf vorangehendes adj bezogen):

ES-Zel·le [e:ˈɛstsɛlə] NOUN f BIOL

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文