немски » английски

Преводи за „wer“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

I . wer [ve:ɐ̯] PRON interrog (welcher)

II . wer [ve:ɐ̯] PRON rel (derjenige, der)

wer ..., [der] ...
the person who ...
wer ..., [der] ...
whoever ...

III . wer [ve:ɐ̯] PRON indef fam

Phrases:

to be somebody fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文