английски » немски

who [hu:] PRON

WHO [ˌdʌbl̩ju:ˌeitʃˈəʊ, Am -ˈɔʊ] NOUN no pl

WHO abbreviation of World Health Organization

WHO
WHO f

Вижте също: World Health Organization , World Health Organization

World Health Organization (WHO)

World ˈHealth Or·gani·za·tion NOUN, WHO NOUN no pl, + sing/pl vb

World ˈHealth Or·gani·za·tion NOUN, WHO NOUN no pl, + sing/pl vb

who's [hu:z]

who's = who is, who has, who

Вижте също: who

who [hu:] PRON

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文