английски » немски

Преводи за „can“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

can1 <can't [or cannot], could, couldn't [or could not], been able to> [kæn, kən] VERB aux

5. can (offering assistance):

9. can (demanding):

I . can2 [kæn] NOUN

5. can Am fam (prison):

der Knast fam
der Häfen A sl

6. can Am fam (toilet):

das Klo fam
auf dem Klo fam

7. can fam (headphones):

aerosol can [ˈeərəsɒlˌkæn] NOUN

all-you-can-ˈdrink ADJ attr, inv

ˈtrash can lin·er NOUN Am (dustbin liner)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文