английски » немски

Преводи за „right“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . right [raɪt] ADJ

10. right inv (conservative):

rechte(r, s)

11. right attr, inv esp Brit fam (complete):

völlige(r, s)
totale(r, s) fam

12. right inv Brit fam (foolish):

ein Dummkopf m fam

II . right [raɪt] ADV inv

5. right inv (morally good):

III . right [raɪt] NOUN

6. right no pl (turn):

to make [or take] [or Am fam hang] a right

8. right:

Rechte f

V . right [raɪt] INTERJ

2. right Brit fam (agreed):

wohl [o. nur zu] wahr!

4. right fam (as introduction):

5. right fam Aus (reassuring):

II . all right INTERJ

2. all right approv sl (in approval):

3. all right Brit fam (greeting):

min·er's ˈright NOUN Aus

ˈmin·ing right NOUN MIN

out·side ˈright NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文