can във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за can в Английски»Френски речника

1. can (expressing possibility):

2. can (expressing permission):

3. can (when making requests):

7. can (have ability, power to):

14. can (expressing surprise):

18. can (avoiding repetition of verb):

can в PONS речника

Преводи за can в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: may, may

Преводи за can в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

can Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文