немски » английски

I . gleich [ˈglaiç] ADJ

II . gleich [ˈglaiç] ADV

gleich ge·sinnt, gleich·ge·sinnt ADJ

glei·chen <gleicht, glich, geglichen> [ˈglaiçn̩] VERB trans

Fusion unter Gleichen NOUN f MKT-WB

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文