английски » немски

Преводи за „you“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

you [ju:, ju, jə] PRON pers

all-you-can-ˈdrink ADJ attr, inv

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] NOUN

save as you ˈearn NOUN Brit

ˈthank-you note NOUN

pay as you earn NOUN TAX

Специализирана лексика

pay as you earn taxation NOUN TAX

Специализирана лексика

pay-as-you-go principle NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

save-as-you-earn scheme NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

pay-as-you-go card NOUN TELEC

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文