немски » английски

Преводи за „mir“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

II . mir [ˈmi:ɐ̯] PRON refl

mir dat von sich

I wish that ...

Вижте също: sich , ich

sich [zɪç] PRON refl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文