немски » английски

in eine Rezession gleiten phrase FINMKT

Специализирана лексика

Anbindung an eine einzige Währung phrase FINMKT

Специализирана лексика

Anbindung an einen Währungskorb phrase FINMKT

Специализирана лексика

Option auf einen Terminkontrakt phrase FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文