английски » немски

Преводи за „make“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . make <made, made> [meɪk] VERB trans

7. make (perform):

II . make out VERB trans

2. make out Brit, Aus (argue):

I . make up VERB trans

3. make up (put on make-up):

4. make up (produce):

10. make up TYPO:

to make sth up

II . ˈmake-be·lieve ADJ inv

III . ˈmake-be·lieve <made-, made-> VERB intr

make-ˈdo ADJ attr, inv

ˈmake-work NOUN no pl

make available VERB trans MKTG

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文