английски » немски

Преводи за „don't“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

don't [dəʊnt, Am doʊnt]

don't → do not, → do

Вижте също: do

I . do <does, did, done> [du:] VERB aux

7. do (expressing surprise):

II . do <does, did, done> [du:] VERB trans

10. do fam (finish):

15. do AUTO:

to do 100 km/h
100 fahren fam

22. do (treat well):

25. do fam sl (rob):

29. do fam (take drugs):

33. do euph fam (have sex):

34. do (don't mention):

III . do <does, did, done> [du:] VERB intr

IV . do [du:] NOUN

1. do esp Brit, Aus fam (party):

do
Fete f fam
a big do

2. do Brit sl (swindle):

do
Schwindel m fam

3. do Brit fam (treatment):

5. do no pl (droppings):

6. do (allowed, not allowed):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文