английски » немски

I . must [mʌst] VERB aux

III . must [mʌst] COMP

must-ˈdo NOUN

must-ˈsee ADJ

must-see TV, film:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文