немски » английски

muss, mußUS [ˈmʊs] VERB

muss 1. und 3. pers. sing von müssen

Вижте също: müssen

I . müs·sen <muss, musste, müssen> [ˈmʏsn̩] VERB modal vb

Muss, MußUS <-> [ˈmʊs] NOUN nt kein pl

must fam
to [not] be a must

I . müs·sen <muss, musste, müssen> [ˈmʏsn̩] VERB modal vb

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文