английски » немски

Преводи за „off“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . off [ɒf, Am ɑ:f] PREP

II . off [ɒf, Am ɑ:f] ADV inv

IV . off [ɒf, Am ɑ:f] NOUN no pl

bad·ly ˈoff ADJ pred

2. badly off (lacking):

blast-off [ˈblɑ:stɒf, Am ˈblæstɑ:f] NOUN

block off VERB trans to block sth off

2. block off (prevent use):

to block sth off

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文