английски » немски

Преводи за „morning“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . morn·ing [ˈmɔ:nɪŋ, Am ˈmɔ:rn-] NOUN modifier

III . morn·ing [ˈmɔ:nɪŋ, Am ˈmɔ:rn-] INTERJ

Morning! fam
Morgen! fam

ˈcof·fee morn·ing NOUN Brit

morn·ing ˈdress NOUN no pl

1. morning dress (dress):

morn·ing ˈstar NOUN

2. morning star HIST (weapon):

Morgenstern m fachspr

3. morning star BOT (plant):

Mentzelie f fachspr

ˈmorn·ing suit NOUN (morning dress)

Mon·day ˈmorn·ing feel·ing NOUN fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文