английски » немски

Преводи за „record“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . rec·ord NOUN [ˈrekɔ:d, Am -ɚd]

aˈmend·ment rec·ord NOUN COMPUT

ˈhome re·cord NOUN

medi·cal ˈrec·ord NOUN

po·lice ˈrec·ord NOUN

1. police record (dossier):

2. police record (history of convictions):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文