английски » немски

Преводи за „time“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . time [taɪm] NOUN

2. time no pl (period, duration):

Zeit f
time's up fam
sorry, folks, we're [all] out of time now Am, Aus fam
Frühstücks-/Urlaubszeit f
extra time SPORTS
injury time Brit SPORTS
running time FILM
to give sb a hard time fam
for a time
im Nu

9. time TRANSP (schedule):

Ankunfts-/Abfahrtszeit f

10. time (hour registration method):

12. time (multiplied):

15. time Brit (end of pub hours):

“time [please]!”

I . ˈbig-time ADV inv fam (in a big way)

ˈcheap time NOUN Am fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文