английски » немски

Преводи за „night“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

II . night [naɪt] NOUN modifier

night (ferry, train):

Nacht-

night-ˈnight INTERJ esp childspeak

all-night [ˈɔ:lnaɪt] ADJ attr, inv

ˈhen night NOUN Brit fam

ˈlate-night ADJ attr, inv

ˈnight fight·er NOUN AVIAT, MILIT

ˈnight-nurse NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文