time в PONS речника

Преводи за time в Английски»bg речника

1. time no pl a. SPORTS:

2. time (specific time item):

3. time (frequency):

5. time (epoch):

6. time (life):

8. time ECON, LAW:

9. time INFOR:

time Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文