английски » немски

still2 [stɪl] ADV inv

still ˈlife <pl -s> NOUN

ˈstill room NOUN Brit hist

stock-ˈstill ADJ pred, inv

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文