английски » немски

Преводи за „seen“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

seen [si:n] VERB

seen pp of see

Вижте също: see , see

I . see1 <saw, seen> [si:] VERB trans

18. see (in poker):

II . see1 <saw, seen> [si:] VERB intr

3. see (understand, realize):

... — oh, I see!
... — aha!
I see
you see, ...

I . see1 <saw, seen> [si:] VERB trans

18. see (in poker):