немски » английски

I . um [ʊm] PREP +akk

6. um reg (für):

Zug-um-Zug-Er·fül·lung NOUN f JUR

Zug-um-Zug-Ge·schäft NOUN nt JUR

Zug-um-Zug-Leis·tung NOUN f JUR

Zug-um-Zug-Order NOUN f FINMKT

Специализирана лексика

Wenden um 180 Grad

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文