немски » английски

Преводи за „vorne“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

vorne ADV

vorne → vorn

Вижте също: vorn

vorn [fɔrn], vorne ADV inv

vorn [fɔrn], vorne ADV inv

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文