английски » немски

Преводи за „lot“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

bro·ken ˈlot NOUN ECON

ˈlot track·ing NOUN no pl

odd ˈlot NOUN STOCKEX

round ˈlot NOUN Am STOCKEX

lot tracking NOUN TRANSPROC

Специализирана лексика

minimum lot NOUN FINMKT

Специализирана лексика

odd lot NOUN FINMKT

Специализирана лексика

drawing by lot NOUN FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文