английски » немски

Преводи за „by“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . by [baɪ] PREP

ˈby-elec·tion NOUN esp Brit, Can

ˈby-law, ˈbye-law NOUN LAW

1. by-law (for club or association):

3. by-law Brit POL (made by local authority):

II . close-ˈby ADV

hard ˈby PREP liter

[sehr] nahe bei +dat

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文