английски » немски

Преводи за „her“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . her [hɜ:ʳ, həʳ, Am hɜ:r, hɚ] PRON pers

2. her (animal, thing):

her
ihn/sie/es akk
her
den/die/das fam akk
her
ihm/ihr dat
her
dem/der fam dat

III . her [hɜ:ʳ, həʳ, Am hɜ:r, hɚ] NOUN fam

her
Sie f fam
is it a him or a her?

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文