английски » немски

Преводи за „from“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

from [frɒm, frəm, Am frɑ:m, frəm] PREP

alienation from work

refugee from poverty

remission of debts, release from debts NOUN

amount due from banks NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

earning from subscription rights NOUN FINMKT

Специализирана лексика

earnings from operations NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

financing from own resources NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

free from directives phrase HUMRES

Специализирана лексика

free from redemption phrase INV-FIN

Специализирана лексика

income from trade investments NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

income from trading activities NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

liabilities from dealing activities NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

mandate from clients NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

net revenue from commissions NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

net revenue from interest NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文