английски » немски

Преводи за „activities“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

extra·cur·ricu·lar ac·ˈtiv·ities NOUN pl

2. extracurricular activities hum (sexual activities):

account activities NOUN TRANSPROC

Специализирана лексика

brokerage activities NOUN FINMKT

Специализирана лексика

income from trading activities NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

liabilities from dealing activities NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

one-stop finance activities NOUN MKT-WB

Специализирана лексика

net income from trading activities NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

ac·ˈtiv·ity chart NOUN ECON

dis·ˈplace·ment ac·tiv·ity NOUN

ˈsales ac·tiv·ity NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文