английски » немски

Преводи за „comes“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . come <came, come> [kʌm] VERB intr

13. come sl (have orgasm):

kommen sl

III . come [kʌm] NOUN no pl vulg (semen)

Soße f vulg

come away VERB intr

2. come away (become detached):

3. come away (be left):

come down VERB intr

7. come down (handed down):

8. come down fam (stop feeling effect):

11. come down (reach decision):

12. come down Brit UNIV (leave):

13. come down (be taken ill):

14. come down (rebuke):

jdn [wegen einer S. gen ] rankriegen fam

15. come down (be removed):

come in VERB intr

3. come in (become fashionable):

6. come in (begin to participate):

sich akk an etw dat beteiligen

7. come in (be positioned):

8. come in POL:

9. come in (radio communication):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文