английски » немски

Преводи за „letter“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈair let·ter NOUN

ˈanti let·ter NOUN

ˈbeg·ging let·ter NOUN fam

ˈcov·er let·ter NOUN Am, Aus (covering letter)

dead ˈlet·ter NOUN

1. dead letter (undeliverable letter):

ˈform let·ter NOUN

French ˈlet·ter NOUN Brit, Aus old fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文