английски » немски

BOSS NOUN FINMKT

Специализирана лексика

boss-ˈeyed ADJ Brit sl

ˈpar·ty boss NOUN

ˈstraw boss NOUN Am fam (foreman)

BOSS-CUBE phrase FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文