английски » немски

Преводи за „an“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

an [æn, ən] ART indef

Вижте също: a , A

I . a [eɪ, ə], an before vowel [æn, ən] ART indef

11. a before unknown name:

a
ein [gewisser] .../eine [gewisse] ...

I . a [eɪ, ə], an before vowel [æn, ən] ART indef

11. a before unknown name:

a
ein [gewisser] .../eine [gewisse] ...

ˈpill-for-an-ill ADJ also fig

activity of an enzyme NOUN

specificity of an enzyme

as an in-patient phrase INSURANCE

Специализирана лексика

closing of an account phrase TRANSPROC

Специализирана лексика

disclaimer of an inheritance NOUN ECOLAW

Специализирана лексика

in an advisory capacity phrase ECOLAW

Специализирана лексика

life of an option NOUN FINMKT

Специализирана лексика

maintenance of an account NOUN INV-FIN

Специализирана лексика

membership of an association NOUN CORPSTRUCT

Специализирана лексика

place an order phrase FINMKT

Специализирана лексика

terms of an issue NOUN FINMKT

Специализирана лексика

valuation of an enterprise NOUN FINMKT

Специализирана лексика

dynamics of an accident SAFETY

Специализирана лексика

generate an accident SAFETY

Специализирана лексика

set up of an experiment

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文