немски » английски

II . ge·ra·de [gəˈra:də] ADV

5. gerade emph fam (erst recht):

gerade, weil ...
gerade, weil ...
now more than ever! fam
I'll be damned if I will! fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文