немски » английски

Преводи за „wir“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

wir <gen unser, dat uns, akk uns> [vi:ɐ̯] PRON pers

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文