английски » немски

ˈcube farm NOUN sl

ˈfarm pro·duce NOUN

ˈfat farm NOUN esp Am fam

ˈfun·ny farm NOUN hum fam

ˈfur farm NOUN

ˈhealth farm NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文