немски » английски

Ich-AG <-, -s> NOUN f

Ich·er·zäh·ler(in), Ich-Er·zäh·ler (in) NOUN m(f) LIT

Über-·Ich, Überich <-[s], -[s]> [ˈy:bɐʔɪç] NOUN nt PSYCH

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文