английски » немски

too [tu:] ADV inv

me-ˈtoo ADJ attr fam pej

ˈall-too-brief ADJ inv

too big to fail doctrine NOUN FINMKT

Специализирана лексика

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文