немски » английски

I . wie [vi:] ADV interrog

4. wie fam (stimmts?):

wie
right? fam

III . wie [vi:] CONJ nebenordnend

5. wie fam (außer):

nichts wie ...
nothing but ...

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文