английски » немски

Преводи за „first“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

first-in, first-out NOUN ACCOUNT

Специализирана лексика

II . first ˈaid NOUN modifier

first aid (room, teacher, treatment):

Erste-Hilfe-

first-ˈaid·er NOUN

II . ˈfirst-born NOUN

first ˈcous·in NOUN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文