английски » немски

Преводи за „all“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . all [ɔ:l, Am also ɑ:l] ADJ attr, inv

3. all + sing n (every type of):

all
jede(r, s)

II . all [ɔ:l, Am also ɑ:l] PRON

III . all [ɔ:l, Am also ɑ:l] ADV inv

5. all SPORTS (to both sides):

I . all-Aˈmeri·can ADJ

1. all-American (typically American):

2. all-American Am SPORTS (top-rated amateur):

all-con·quer·ing [ˌɔ:lˈkɒŋkərɪŋ, Am ˈkɑ:ŋ] ADJ inv

all-con·sum·ing [ˌɔ:lkənˈsju:mɪŋ, Am ˈsu:m] ADJ inv

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文