английски » немски

Преводи за „credit“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

I . cred·it [ˈkredɪt] NOUN

8. credit no pl (on a mobile phone):

9. credit no pl FIN, COMM (trustworthiness):

credit NOUN TRANSPROC

Специализирана лексика

credit VERB trans ACCOUNT

Специализирана лексика

credit VERB trans INV-FIN

Специализирана лексика

credit (with) VERB trans TRANSPROC

Специализирана лексика

ac·ˈcept·ance cred·it NOUN FIN

ad·ˈjust·ment cred·it NOUN Am FIN

bi·lat·er·al ˈcred·it NOUN ECON

book ˈcred·it NOUN no pl FIN

ˈbridge cred·it NOUN no pl FIN

ˈbridg·ing cred·it NOUN no pl

bridging credit → bridging loan

Вижте също: bridging loan

clean ˈcred·it NOUN FIN

com·mod·ity ˈcred·it NOUN FIN

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文