немски » английски

I . le·ben [ˈle:bn̩] VERB intr

6. leben (ausdrucksvoll sein):

Le·ben <-s, -> [ˈle:bn̩] NOUN nt

1. Leben (Lebendigsein):

to put sb to death form

Uni·ver·sel·les Le·ben NOUN nt REL

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文