английски » немски

I . that [ðæt,ðət] ADJ dem

2. that (person, thing farther away):

der/die/das [... dort [o. da] ]
jene(r, s) geh

II . that [ðæt,ðət] PRON

6. that dem esp Brit fam (strong confirmation):

are you relieved? — [oh yes, ]I am that

III . that [ðæt,ðət] CONJ

5. that after -ing words:

given that ...
supposing [that] ...

7. that form liter dated (expressing a wish):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文