английски » немски

II . want [wɒnt, Am wɑ:nt] VERB trans

III . want [wɒnt, Am wɑ:nt] VERB intr

1. want form (lack):

2. want fam ([not] be part of):

[aus etw dat ] aussteigen wollen fam

ˈwant ad NOUN Am fam (classified ad)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文